ЗА МЕН

Д-р Геновева Дамянова

Д-р Геновева Дамянова

Д-р Геновева Дамянова завършва Медицински Университет – Варна с отличие.

По време на своето обучение д-р Дамянова преминава лекционни курсове в областта на терапевтичната стоматология, ендодонско лечение, протетична стоматология, спешна стоматология. Също така участва активно в провеждане медицински прегледи, клинични изследвания и поставяне диагнози; прилагане профилактични или лечебни мерки.

Всяка година посещава семинари и практически курсове, водени от български и чуждестранни специалисти.

Чрез своята дентална практика, която започва през 2014г. тя е изградила доверие в пациентите си, както и високо качество на услугите, които предлага. Професионалното ѝ развитие е в областта на пародонтологията, детската дентална медицина, естетична стоматология, терапевтична стоматология и ендодонтия.

Член на Български Зъболекарски Съюз.