ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ

Ортопедично лечение

Този клон на стоматологията се занимава с превенция или коригиране на нередности на зъбните редици Основна цел е да се възстановят възникналите вече дефекти в зъбните редици, дъвкателната функция и, разбира се, естетиката.

Поставяне на корони е необходими в случаите, в които липсва голяма част от зъба или зъбът е с голяма пломба и има опасност от счупване. Това се получава най-често при умъртвени зъби. Короната възстановява правилната форма и повърхност на зъба, подобрява естетиката и дъвкателната функция.

Най-голяма популярност и приложение имат металокерамичните корони, защото са естетични и в същото време здрави. Металната част е изцяло покрита с керамика и не се вижда. За фронта и като отделни корони най-добра естетика се постига с изцяло керамични корони с циркониева основа. Това са най-новите съвременни корони.

Мостовете се изработват в случаите на извадени зъби. Те запълват мястото на един или няколко липсващи зъби. Фиксират се неподвижно в устата. С тях се възстановява нарушената дъвкателна функция, подобрява се говора и естетиката. Мостовете според използвания материал биват:

- метални или златни с пластмасова фасета

- металокерамични

- керамични конструкции върху циркониев оксид

- пластмасови – само като временни до фиксиране на постоянния мостВ съвременната стоматология мостове могат да се поставят и върху имплантати от титан.